د کانکور د آنلاین نوم لیکنې لارښوود


ښاغلي درخواست کوونکیه!

ډیره زیاته مننه له دې څخه چي تاسو خپله لوالتیا د میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسې سره وښوده. مهرباني وکړئ مخکي د درخواست د پاڼي ډکولو څخه لاندنې لارښووني په غور سره ولولئ

اول) د حساب (اکاونټ) جوړول

د دي لپاره چي تاسو نوم لیکنه وکړئ، تاسو د تذکري (NIC #) شمېري ته اړتیا لرئ. تاسو باید خپل د تذکري نمبر په انګلیسی ژبه و فارم ته داخل کړئ

دوهم) خپل حساب ته داخلیدل

د دي لپاره چي تاسو خپل حساب ته داخل شي باید خپل معلومات (تذکره، یوزر نیم،کوډ، برښنایي پته) داخل کړئ

دریم) لارښوود پاڼه

کله چي تاسو د نوم لیکني پاڼي ته داخل شوئ.مهرباني وکړئ د نوم لیکني مخکي لارښوود پاڼه ولولئ

څلورم) د پاڼي ډکول

په خپل ټاکلي ځاي عکس نصب کړئ، خپل تعلیمي اسناد داخل کړئ، وروسته سیسټم ته وړاندي(سبمیټ) کړئ

پنځم) دایمل تائیدي

تاسو ته به د تائیدۍ ایمل وشي، کوم ایمل ادرس چي تاسو مخکي وړاندي کړي ؤ. په دي ایمل کي به ستاسو مخکني ورکړل شوي معلومات شامل وي

شپږ) نوم لیکني فیس

خپل فارم ته داخل شئ او د فیس تعرفه (ډانلوډ)کړئ

اووهم) د فیس ورکولو طریقه

تاسو باید د افغانستان بین لمللی بانک ته(ډانلوډ ) شوي تعرفه ورکړئ او تعیین شوي مقدار په بانک کښي رسید کړئ.

اتم) نوم لیکنی فیس پاڼه

لومړي د بانک د پیسو پاڼه (بانکي رسید) سکین او خپل انلاین نوم لیکني سیسټم ته اپلوډ کړيئ

نهم) د نوم لیکني مراحل

میرویس نیکه د لوړو زده کړو مؤسسې به ستاسو پر نوم لیکنه باندي کار پیل کړي. په کوم کي چي ستاسو د اسنادو او معلوماتو تائید کول دي

لسم) د کانکورامتحان ته شاملیدل

کله چي میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسه ستاسو اسناد او معلومات تائید کړ. تاسو ته ایمل یا ستاسو حساب (اکانوټ) ته معلومات به درواستول شي. همدارنګه به تاسو ته د ازمویني د شمولیت کارت او د ازمویني نیټه او ساعت در واستول شي

یولسم) د کانکور د پایلي معلومول

د کامیابو محصلینو لیست به میرویس نیکه د لوړو زده کړو مؤسسه خپل ویب سایټ ته پورته کړي. او تاسو به خپل نتایج د خپل حساب (اکانوټ) له لاري وګوري.


نوي حساب جوړول

خپل حساب ته داخلیدل